Účinkujúce súbory

foto Borievka 1

FS Borievka

Vysokoškolský folklórny súbor pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach. Jeho vznik siaha do roku 1979. Odvtedy absolvoval vyše 1300 vystúpení, aktuálne má 45 členov v hudobnej, speváckej a tanečnej zložke. Okrem ocenení v najrôznejších domácich a medzinárodných súťažiach sa stal laureátom Akademického Zvolena v roku 2017.

Foto Hornád

FS Hornád

Folklórny súbor pôsobí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznikol v roku 1963.  Súbor zachováva tanečno-hudobné tradície východného Slovenska. Bol laureátom Akademickej Nitry v rokoch 2012, 2014, 2016 a 2011 a laureátom Akademického Zvolena v rokoch 2015 a 2019.

Foto Stavbár

FS Stavbár

Folklórny súbor bol založený v roku 1959 a jeho zriaďovateľom je Žilinská univerzita. Súbor absolvoval vyše 2600 vystúpení a reprezentoval slovenský folklór aj na mnohých zahraničných festivaloch, napr. v Brazílii, Mexiku, Kórei, a Tadžikistane. Laureátom Akademickej Nitry sa stal v roku 1998, v roku 2000 laureátom Akademického Zvolena.

Foto zobor

FS Zobor

Zriaďovateľom folklórneho súboru je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Založený bol v roku 1956 a tvorí ho tanečná, spevácka a hudobná zložka. Napriek snahe byť reprezentantom lokálneho folklóru nachádza súbor miesto aj pre zvykoslovné  a hudobné prejavy z rôznych kultúr Slovenska. Počas festivalov Akademická Nitra a Akademický Zvolen získal rôzne ocenenia, napríklad za dramaturgiu či hudobné spracovanie a vokálno-inštrumentálny prejav.

FS Poľana

FS Poľana

Folklórny súbor pôsobí pri Technickej univerzite vo Zvolene od roku 1956. V súčasnosti má okolo 45 členov, ktorí sú súčasťou speváckej mužskej, speváckej ženskej, hudobnej a tanečnej zložky súboru. V roku 2011 sa stal laureátom Akademického Zvolena.

Šťastné_a_Ekonomácke_22_150

FS Ekonóm

História folklórneho súboru sa začala písať v  roku 1969 na Vysokej škole ekonomickej (v súčasnosti Ekonomická univerzita v Bratislave). V repertoári súboru sa nájdu ucelené programové bloky, ako aj samostatné čísla hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. Počas svojej existencie získal významné ocenenia ako napríklad cenu za originálny námet a scénické spracovanie na Akademickom Zvolene 2011 a v roku 2010 cenu za štýlovú tanečnú interpretáciu na Akademickej Nitre.

mladost

UFS Mladosť

Univerzitný folklórny súbor je reprezentantom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti pracuje pod Centrom umenia a kultúry Pedagogickej fakulty. V rokoch 2013 a 2022 sa stal laureátom Akademického Zvolena. Súbor pravidelne účinkuje na najvýznamnejších festivaloch a rôznych súťažiach. Nedávno získal zlaté pásmo a špeciálnu cenu za viachlasný spev na celoštátnej súťaži choreografií Jazykom tanca.

lucina brno

Lučina Brno

Český súbor vznikol v roku 1972 pri Vojenskej akadémii v Brne. Historicky sa venoval ľudovým tancom a spevom zo Slovácka, Valašska a Slovenska. V súčasnosti sa zameriava na oblasť Kyjovska. Hlavnú časť jeho repertoáru tvoria tance: kyjovská, skočná, boršovská. Nechýba ani mužský ľudový tanec verbunk, zapísaný na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Súčasťou súboru je cimbalová muzika Lučina, ktorá sprevádza tanečníkov a spevákov na vystúpeniach

Solo dance 1

ShmaraGita Art Community

Indonézsky súbor vznikol v roku 2014 pod záštitou Veľvyslanectva Indonézskej republiky v Bratislave s cieľom priblížiť slovenskému publiku indonézsku kultúru, umenie a najmä tanec. V nesúťažnom festivalovom vystúpení predstaví tradičný tanečný príbeh o zbere ryže

Foto Skalni 4

Skalni

Poľský študentský horalský súbor Skalni vznikol v roku 1952. Tvoria ho študenti Poľnohospodárskej univerzity v poľskom Krakove a ďalších krakovských vysokých škôl, ktorí približujú ľudové umenie z horalského regiónu Podhale. Ich hudobné vystúpenia sú plné vitality a temperamentu. Za sedemdesiat rokov účinkovania má súbor na svojom konte množstvo významných úspechov a ocenení.

thumbnail_foto SRBSKO -NOVI SAD 4

Sonja Marinkovič

Srbský akademický súbor ľudových tancov a piesní Sonja Marinkovič bol založený na univerzite v Novom Sade v roku 1962. Súbor tvorí svoj program na základe rôznych foriem ľudového umenia, melódií, krojov a zvykov, čím prispieva k zachovaniu autentického ľudového umenia národností tejto časti Balkánu. Má štyri zložky: folklórny súbor, tamburicový orchester, národný ľudový orchester a inštrumentálni sólisti. Za 61 rokov pôsobenia získal sériu diplomov a ocenení doma i vo svete. Zúčastnil sa na rôznych medzinárodných festivaloch a navštívil mnoho krajín.

trakiiska mladost

Trakiiska mladost

Bulharská študentská tanečná skupina Trakiiska mladost bola založená v roku 1956 pri Univerzite v Plovdive. Ich aktívna koncertná činnosť začala v roku 1972. Súbor odvtedy absolvoval tisícky vystúpení doma i v zahraničí, kde prezentoval krásu bulharského folklóru. Zúčastňuje sa na medzinárodných festivaloch v celej Európe.

domovina2

Domovina

V kanadskom Windsore už 40 rokov pôsobí slovenský folklórny súbor Domovina, ktorého poslaním je prostredníctvom spevu a tanca zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo. Na festivale Akademická Nitra 2023 sa v nesúťažnom programe predstaví tancami z Horehronia a pásmom zo Zemplína.

© Akademická Nitra 2023