Festivalový program

5. júla STREDA
17.30 h 19.30 h

Prvý festivalový súťažný večer

Veľká sála Divadla Andreja Bagara


19.15 h 20.00 h

Krojovaná paráda

Palárikova ulica, pešia zóna Svätoplukovo námestie


20.00 h 22.00 h

Vystúpenie súborov pre
verejnosť Nitry
pešia zóna, Svätoplukovo námestie

6. júla ŠTVRTOK
11.00 h 12.00 h

Tlačová konferencia

Štáb AN Študentský domov Mladosť


13.00 h 15.00 h

Stretnutie zástupcov súborov s
najvyššími predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta
Nitry a
 SPU v Nitre
koncertná sála Župného domu


15.30 h

AN mestu a kraju

Vystúpenie folklórnych súborov v obciach a mestách v rámci NSK


18.00 h 20.30 h
Druhý festivalový súťažný večer

Veľká sála Divadla Andreja Bagara


7. júla PIATOK

17.00 h 19.30 h

Reprezentačný galaprogram

Veľká sála Divadla Andreja Bagara

© Akademická Nitra 2023