Organizačný štáb AN 2023

Prezident AN 2023

prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

Riaditeľ AN 2023

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD.

Sekretariát AN 2023

Zuzana Gašpieriková

Komisia pre dramaturgiu a umeleckú oblasť festivalu

Ing. Ondrej Debrecéni, ml.
Zuzana Gašpieriková
Mgr. Pavol Vakoš
Mgr. Marián Hlavatý, PhD.
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.
Mgr. Patrícia Žáčiková
Erik Sitár, DiS. art.

Komisia pre ekonomiku a rozpočet festivalu

Ing. Elena Hudáková

Komisia pre ubytovanie a stravu účastníkov festivalu

Jana Rybianska
Ing. Emília Chovanová, PhD.
Dominik Štrbka

Komisia pre propagáciu

PhDr. Renáta Chosraviová
Ing. Ľubica Ďuďáková
Lujza Záhoráková
JUDr. Radoslav Kušnír
Martin Lopušný

Komisia pre satelitné programy

PhDr. Ing. Daniela Wolfová
Mgr. Dagmar Bojdová
PhDr. Silvia Detvayová
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.

Organizačná komisia

Mgr. Vladislav Valach
Ing. Ľuboš Határ
Juraj Daniš

Roman Hulan
doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD.

Poradcovia štábu

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

© Akademická Nitra 2023