Kontaktné informácie

SEKRETARIÁT FESTIVALU AKADEMICKÁ NITRA 2023

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
TR. A. HLINKU 2
949 76 NITRA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel.: +421 949 188 246

E-mail: an2023@uniag.sk

© Akademická Nitra 2023