45th International Academic Folk Groups Festival

Ľudová kultúra je nepochybne to najkrajšie, čo národ
má.  Kultúrna a duchovná hodnota folklóru je neoceniteľná. Vďaka práci
folkloristov sa identita národa, jeho zvyky a tradície, posúvajú z pokolenia na
pokolenie. Podporiť a oceniť túto snahu je cieľom organizátorov 45. ročníka
festivalu  Akademická
Nitra, ktorý sa uskutoční  5. – 7. júla 2023.

“Každá naša ľudová pieseň je ako drahokam, ako čistý diamant.”

– Eugen Suchoň, hudobný skladateľ

Festival history in numbers

Years
0
National
ensembles
0
Foreign
ensembles
0
Dancers
0

ORGANISERS
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
Slovak University of Agriculture in Nitra

CO-ORGANISERS
Nitra Self-Governing Region
Municipality of Nitra

WITH FUNDING
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
Municipality of Nitra
Nitra Self-Governing Region
Slovak University of Agriculture in Nitra

MSVVaS_SR
01_spu_rgb
NSK
4nitra_logo2

© Akademická Nitra 2023